REGULAMENTUL F-GAS

În temeiul Protocolului de la Montreal privind protejarea stratului de ozon, Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament (UE) nr. 517/2014 (regulamentul F-GAS) pentru a controla emisiile din gazele fluorurate cu efect de seră (gazele f) și pentru a reduce emisiile de gaze din UE cu două treimi până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2014. 

Gazele care fac obiectul acestei noi reglementări conțin trei grupe: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) și hexafluorură de sulf (SF 6 ). Majoritatea acestor gaze au un potențial ridicat de încălzire globală (GWP).

La solicitarea Comisei Europene si in conformitate cu normele adoptate de statele membre în temeiul regulamentelor privind gazele azele fluorurate cu efect de sera, Romania adopta prin HG 192 din 10/03/2020, măsuri naționale privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului ( UE ) nr 517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a regulamentului ( CE ) nr 842/2006.

Conform normelor adoptate de statele membre UE, sancțiunile trebuie să fie „eficiente, proporționale și descurajante”.

Amenzile propuse de România variază de la 15 000 până la 30.000 ron.

 

CONSULTARE PUBLICA UE

 

Managementul gazelor fluorurate cu efect de seră reprezintă un domeniu de actualitate şi de importanţă pentru abordarea integrată a substanţelor care au potenţial de încălzire globală mare.
În acest sens, conform planului de management al gazelor fluorurate cu efect de seră, începând cu 15 septembrie până în 29 decembrie 2020 Comisia Europeană a lansat în consultare publică revizuirea legislaţiei europene pe acest domeniu.

Toți cetățenii și organizațiile sunt binevenite să contribuie la această consultare publică. Comisia urmărește să adune contribuții de la o gamă largă de părți interesate, de la autorități publice la industrii, companii, organizații ale societății civile, mediul academic, precum și cetățeni individuali.
UE și Statele sale Membre au un rol de lider în eforturile globale de reducere a emisiilor gazelor fluorurate (gaze F). Regulamentul (UE) nr. 517/2014 a fost pus în aplicare cu scopul de a reduce emisiile de aceste gaze cu două treimi până în 2030.

Deoarece prezentul regulament a precedat acordul internațional în temeiul Protocolului de la Montreal, acesta necesită unele ajustări pentru a asigura pe termen lung, complet conformitatea la nivelul UE.

În contextul Pactului Global de Mediu și al progreselor tehnologice recente, Comisia va examina, de asemenea, dacă sunt fezabile reduceri suplimentare de emisii. În cele din urmă, sunt necesare câteva modificări pentru a consolida punerea în aplicare și aplicarea regulamentului.

Având în vedere aceste obiective, Comisia va evalua performanța actualului regulament și va examina orice impact al opțiunilor politice pentru îmbunătățirea regulamentului. Prin urmare, această consultare își propune să adune opinii publice și dovezi cu privire la impactul regulamentului până acum, precum și o serie de opțiuni politice propuse în viitor.

Încurajăm participarea tuturor factorilor interesaţi la consultarea publică completând chestionarul https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation

Scroll to Top