AUDITUL GAZELOR FLUORURATE HFC

Articolul 14 și articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră (F GAS ) impune companiilor să raporteze anual, pentru anul calendaristic anterior, cu privire la producția, importul, inclusiv gazele din echipamente, exportul de gaze în vrac, utilizarea materiilor prime și distrugerea substanțelor enumerate în anexele I sau II din regulament.

Companiile trebuie să-și prezinte rapoartele folosind instrumentul electronic de raportare furnizat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), accesibil de pe portalul gazelor F de pe site-ul Comisiei Europene.

Cine trebuie să raporteze?

  • Producători, importatori sau exportatori care au produs, importat sau exportat o tonă metrică sau 100 tone de CO2 echivalent sau mai mult de gaze cu efect de seră fluorurate, inclusiv companii (producători sau importatori) cărora le-au fost transferate cotele.
  • Întreprinderi care au distrus o tonă metrică sau 1 000 de tone de CO2 echivalent sau mai mult de gaze fluorurate cu efect de seră și gaze enumerate în anexa II
  • Întreprinderile care au utilizat ca materie primă 1 000 de tone de CO2 echivalent cu gaze fluorurate cu efect de seră
  • Întreprinderi care au introdus pe piață 500 de tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate conținute în produse sau echipamente (dar nu au obligația de a raporta dacă aceste gaze au fost cumpărate pe piața UE sau importate ca vrac („eliberate pentru liberă circulație”) înainte de a fi pune în echipament
  • Întreprinderile care au introdus pe piață echipamente preîncărcate de refrigerare, aer condiționat și pompe de căldură în care hidrofluorocarburile conținute în acest echipament nu au fost introduse anterior pe piața Uniunii
AUDITUL GAZELOR FLUORURATE HFC

Până la 30 iunie 2021 și în fiecare an ulterior, pentru fiecare raport al întreprinderii cu privire la gazele importate în vrac (HFC) producția, importul, inclusiv gazele din echipamente, exportul de gaze în vrac, companiile trebuie să se asigure că un auditor independent verifică acuratețea datelor raportate (nivel rezonabil) pentru anul precedent. Întreprinderea este responsabilă de respectarea termenului limita de depunere a raportului 31 Martie 2021 și de verificarea raportului de un auditor independent pana la 30 iunie 2021.

Întreprinderea păstrează raportul de verificare timp de cel puțin cinci ani.

Raportul de verificare este pus la dispoziția autorității competente din Romania și a Comisiei, la cerere.

EMG MANAGEMENT INVEST este auditor financiar independent, acreditat pentru verificarea rapoartelor privind emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră și oferă verificarea independentă a datelor raportate, atât pentru a vă asigura că respectați reglementările, cât și pentru ca datele dvs. să fie corecte.

Avem experiența în efectuarea auditurilor de gaze fluorurate cu efect de sera. Suntem bucurosi sa va ajutam.

Nu ezitati să ne contactati 

Scroll to Top